Waarom een pompproject met windmolens oprichten ?

 

 

HET ECONOMISCH BELANG TE SCHATTEN VOLGENS EEN EENVOUDIGE BEREKENING :

Zelfs in Frankrijk of Belgium of Neederlands waar het water een relatief overvloedig levensmiddle, is het kwalitatieve drinkwater steeds moelijker uit te baten ... en de kostprijs blijft steeds stijgen. Deze stijging zal niet ophouden voor zover er nog kosten voor de zuivering van afvalwater worden toegevoegd.

Het is niet ongebruikelijk om meer dan 2 euros / m3 te betalen.

Met ons kleinste model [wiel 1.75m - pyloon 6m - pomp ō46 serie 2004 - het te pompen waterniveau 10m en uitgang op grondniveau - gemiddelde windsfeer 5m/s], bereikt het voorziene debit ongeveer 250 l/h, ofwel ongeveer 5 m3/d, ofwel meer als 1500 m3/jaar.

De verwezenlijkte bezuiniging op uw waterfactuur bedraagt dus meer dan 3000 euros ! en dit, elk jaar !!

De installatie bedraagt 1279 euros (aankoopprijs) gedeeld door 3000 euros/jaar (verwezenlijkte bezuiniging)

= 0.43 jaar,

dwz in ongeveer 5 maanden !!!

U moet opmerken dat noch de prijs van de bruzen en klaargemaakte, noch de verwezenlijking van de betonnen, noch een optie zoals de galvanisatie of de onderbrekingsinstallatie onderaan de conclusie van deze berekening kunnen wijzigen : de opbouw zal betaald worden dankzij de bezuiniging op de rekening in minder dan een jaar.

Het gaat hier dus om een werkelijke investering, die bovendien een waarde zal toevoegen aan de plaats.

 

 

Hoe een project oprichten?

 

DE TE VERZAMELEN INLICHTINGEN:

- de behoefte aan water, dat wil zeggen het beoogde debiet (per uur of per dag) met of zonder opslagmogelijkheid

- de aard van de waterplaats : put of boorgat (en hun doorsnede), rivier, vijver of moeras

- het waterniveau bij laagwater en het uitvoerniveau ten opzichte van de bodem (of het totale hoogteverschil) en de afstand van de windmolen naar de plaats waar het water moet gebracht worden

- de totale diepte van de waterplaats

- het bestaan van hinderpalen die de windaanvoer op het wiel kunnen belemmeren

- het gebruik van de windmolen bij vorst of niet

- het onderzoek van een druk voor de gepompte watervoorziening

 

DE BELANGRIJKE PARAMETERS DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE METINGEN VAN HET TE POMPEN GEHUL (EN DUS, ZIJN KOSTPRIJS...) :

. de windafzetting, dat een wezenlijk gegeven is voor de plaats. Nochtans is het verkieslijk om de windmolen op een naakt terrein te bouwen, tenminste in de hoofdlijn van de dominerende winden en om een zo hoog mogelijke pyloon te gebruiken. Om dit laatste punt te verduidelijken en om het beste advies te geven wat betreft de hoogte van een pyloon, moet u weten dat:

.. op een vlakke landbouwgrond, zonder belangrijke hinderpaal het mogelijk is om de hoogte van een pyloon te verdubbelen (van 6 naar 12meter). Dit doet tot 7% op de windsnelheid winnen of ongeveer 20% op het pompen

.. in het wallenlandschap of inlicht verstedelijkte zones het mogelijk is om de hoogte van een pyloon te verdubbelen (van 6 tot 12meter) . Dit doet tot 40% op de windsnelheid winnen of ongeveer het pompen met 2.7 !!! te vermenigvuldigen

.. tenslotte, in het bos, de aangerade minimale hoogte degene van de bomen is die maast de installatie staan. In het geval waar de pyloon lager staat dan de top van de bomen, kan de beschikbare windenergie tot niets verminderd worden (en tegelijkertijd het pompen...)

. het totale hoogteverschil tussen het te pompen waterniveau en het uitvoerniveau. Men zal de 4 volgende gevallen onderscheiden:

.. een zeer groot hoogteverschil van meer dan 80m in de meeste gevallen zal het gepompte debiet zwakker zijn (100 l/u maximum) met belangrijke mechanische inspanningen op de machine en een zeer sterke druk op de pomp. Dit geval is mogelijk maar vereist een speciale studie want dit valt buiten onze standaarden.

.. een groot hoogteverschil tussen 40 en 80m : in het algemeen, zal het gepompte debiet bescheiden zijn (van 100 tot 350l/u) met nog belangrijke mechanische inspanningen en sterke druk op de pomp. Dit geval vereist een versterking van het hoofd en een verstandige keuze van de pomp in samenwerking met onze diensten.

.. de gemiddeld hoogteverschil tussen omvat tussen 10 en 40m : het gepompte debiet kan, naargelang de bijzonderheid van elk project, variŽren 350l/u tot 1100l/u. Dit geval vertegenwoordigt de meerderheid van de ontmoete gevallen.

.. een zwak hoogteverschil 1 aan 10m : het gepompte debiet kan verschillende m3/u (tot 4 of 5m3/u) dank zij speciale pompen met een grote capaciteit. Dit geval komt men vooral tegen in de projecten met verdampingscompensatie van vijvers of bij drooglegging.

 

DE ONTVANGEN IDEEňN WAT BETREFT HET GELUID:

- een pompwindmolen, wanneer zij aan geringe snelheid draait, veroorzaakt geen enkele aŽrodynamische geluidshinder (in tegenstelling tot elektrische windmolens)

- de pompstang onderin de put gaat met een betrekkelijk discrete metalen klang gepaard die waarneembaar is tot ongeveer 25m in een volledig kalme sfeer. Er bestaat een eenvoudige en efficiŽnte oplossing die in optie wordt aangeboden om dit verschijnsel te beperken en om het gebruik van pompwindmolens in bewoonde zones toe te laten.

 

als u niet door de bladzijde van ontvangst bent aangekomen, op dit beeld geklikt om het plan van de plaats te zien