Animatie Shockwave

De prestaties van windmolens hangen van verschillende factoren af waarvan de belangrijkste zijn:

De omwang van het verkregen debiet strekt zich uit van 500 liter tot 1.500 liter per uur, volgens het model dat voor uw plaats gekozen wordt, dat wil zeggen volgens de doorsnede van het wiel en de pomp, en volgens de hoogte van de pyloon.
(voor meerdere informatie, raadpleeg de pagina "Hoe een project monteren")

De manier van pompen, het ziugen of de terugdringing, hangen van de bouw van de windmolen af :

de mogelijke configuraties en de gegevens vereist om zijn model goed te kiezen
de windmolen aan de loodlijn van de put (gevallen de meer stroom)
de gedeporteerde windmolen ( pompen enkel mogelijk door zuiging)
aanpassing buiten-vorst (voor een onafgebroken gebruik)
aanpassing voor kasteel van water (druk aan de kraan)

 

De veiligheid : een speciaal systeem laat de windmolen toe zich over 9 m/s te buigen en om zich aldus te verzetten tegen de windstoten en stormen. Dit systeem geeft een langere levensduur aan de machine.

 

Als erkenningsbewijs van deze know-how, werden de windmolens OASIS met succes door CWD (Consultancy services Wind energies for Developping Countries) getest. Naar aanleiding van deze test werden zij iutgekozen voor een zeer belangrijk windprogramma in MauritaniŽ:
het programma ALIZES.

Momenteel werken er meer dan 350 windmolens in dit land.

 

als u niet door de bladzijde van ontvangst bent aangekomen, op dit beeld geklikt om het plan van de plaats te zien